KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด B.S.W. 3 ตัวชุด

KE-0602001

MODEL Size.ราคา/ชุด
KE-06020011/8x40607
KE-06020025/32x32607
KE-06020033/16x24627
KE-06020041/4x20667
KE-06020055/16x18894
KE-06020063/8x161,094
KE-06020077/16x141,467
KE-06020081/2x121,708
KE-06020099/16x122,080
KE-06020105/8x112,800
KE-06020113/4x104,135
KE-06020127/8x95,736
KE-06020131"x88,404
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723