ติดต่อเรา

บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด

THAI P.S.MACHINERY CO.,LTD.

555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
555-557 Boripat Road. Sampantawong. Bangkok 10100

Tel :
02-225-7105
02-222-5703
02-222-8670
02-622 6382-3
02-225-0429-30
Fax :
02-622-6384
02-224 7723บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723