BOSCH

ตราสินค้า : BOSCH หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

แท่นตัดองศา

GCM 10 M

MODEL กำลังไฟความเร็วรอบระยะตัดที่ 0 ํระยะตัดที่ 45 ํ แนวดิ่งระยะตัดที่ 45 ํ แนวลาดปรับมุมแนวดิ่ง
GCM 10 M2,000 วัตต์4,500 รอบ/นาที89x89 มม.91x59 มม.58x85 มม.47 ํ ซ้าย/47 ํ ขวา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723