ตราสินค้า : BOSCH สินค้า : แท่นตัดองศา Model : GCM 10 M

แท่นตัดองศา

Model : GCM 10 M


PROPERTY

กำลังไฟ
2,000 วัตต์
ความเร็วรอบ
4,500 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0 ํ
89x89 มม.
ระยะตัดที่ 45 ํ แนวดิ่ง
91x59 มม.
ระยะตัดที่ 45 ํ แนวลาด
58x85 มม.
ปรับมุมแนวดิ่ง
47 ํ ซ้าย/47 ํ ขวา
Back to แท่นตัดองศา


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723