RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ปากกาจับท่อแบบโซ่ สำหรับใช้กับขาตั้ง

Stand Chain Vise

560

MODEL รหัสสินค้ารายเอียดใชจับท่อขนาด (นิ้ว)ใช้จับท่อขนาด (มม.)น้ำหนัก (กก.)ราคา
56040165Top Screw Stand Chain Vise1/8-53-12525.3/420,730.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723