RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ประแจจับท่อแบบสาย

Strap Wrench

SW 1

MODEL รหัสสินค้าใช้จับท่อขนาด (นิ้ว)ใช้จับท่อขนาด (มม.)ความยาวด้ามจับ (นิ้ว)ความยาวด้ามจับ (มม.)ความยาวแถบสาย (นิ้ว)ความยาวแถบสาย (มม.)ความกว้างแถบสาย (นิ้ว)ความกว้างแถบสาย (มม.)ราคา
SW 13133525011.3/4300174251/2122,130.-
SW 23134025011.3/4300174251.1/8302,340.-
SW 23134525011.3/4300307601.1/8302,670.-
SW 23135025011.3/4300246001.1/8302,870.-
SW 2P3135525011.3/4300174251.1/16272,630.-
SW 53136051251845029.1/47501.3/4454,670.-
SW 5313655125184504812001.3/4455,600.-
SW 5P3137051251845029.1/47501.3/4455,230.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723