TONE

ตราสินค้า : TONE หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

MIX SOCKET WRENCH SET

230MX

MODEL รายละเอียด
146กล่องเครื่องมือ+เครื่องมือช่าง 65ชิ้น
230MXกล่องเครื่องมื+เครื่องมือช่าง 26ชิ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723