NICHOLSON

ตราสินค้า : NICHOLSON หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

ตะไบแบนหยาบ

Flat Bastard

9002001

MODEL ขนาดราคา
90020014"3,430/โหล
90020026"3,490/โหล
90020038"4,245/โหล
900200410"5,640/โหล
9002005C12"7,485/โหล
900200614"11,490/โหล
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723