BOSCH

ตราสินค้า : BOSCH หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องเล็มหญ้าไฟฟ้า

ART 23 EASYTRIM

ART 30 COMBITRIM

MODEL กำลังมอเตอร์เส้นผ่าศุนย์กลางในการตัดระบบการตัดระยะการตัดการปรับระยะความสูงตลับเส้นเอ็น เส้นเอฺ็นแยบหนาพิเศษน้ำหนัก
ART 23 EASYTRIM280 วัตต์23 ซม.ป้อนสายเอ็นอัตโนมัติ1.6 มม.x4 เมตร1.90 กก.
ART 30 COMBITRIM500 วัตต์30 ซม.ป้อนสายเอ็นอัตโนมัติ80-115 ซม.1.6 มม.x 4 เมตร2.4 มม.: 6 ชิ้น3.40 กก.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723