SOMIC

ตราสินค้า : SOMIC หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

เกรียง

4725

4825

4825-02i

4825-02sus

4525/10

4525/15

4525/20

4525/25

4525/30

4525/40

4525/50

4525/60

MODEL รายการสินค้าบรรจุราคา
4725เกรียงก่อปูน ชนิดแหลม 6"12อัน/กล่อง960/โหล
4825เกียงขัดมัน ขนาด 10"12อัน/กล่อง1,150/โหล
4825-02iเกรียงหวีปูกระเบื้อง เหล็ก12อัน/ลัง125/อัน
4825-02susเกรียงหวีปูกระเบื้อง สแตนเลส12อัน/ลัง175/อัน
4525/10เกรียงโป้วสี ขนาด 1"10โหล/ลัง300/โหล
4525/15เกรียงโป้วสี ขนาด 1.1/2"10โหล/ลัง340/โหล
4525/20เกรียงโป้วสี ขนาด 2"10โหล/ลัง390/โหล
4525/25เกรียงโป้วสี ขนาด 2.1/2"10โหล/ลัง440/โหล
4525/30เกรียงโป้วสี ขนาด 3"10โหล/ลัง490/โหล
4525/40เกรียงโป้วสี ขนาด 4"10โหล/ลัง620/โหล
4525/50เกรียงโป้วสี ขนาด 5"10โหล/ลัง790/โหล
4525/60เกรียงโป้วสี ขนาด 6"10โหล/ลัง940/โหล
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723