RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ประแจจับท่อแบบจับเร็ว

RapidGrip

RPG 14

MODEL ความยาวประแจ ( นิ้ว )ความยาวประแจ (มม.)ใช้จับท่อขนาด ( นิ้ว )ใช้จับท่อขนาด (มม.)น้ำหนัก (กก.) เหล็กหล่อน้ำหนัก (กก.) อลูมิเนียมด้ามจับเหล็กหล่อ รหัสสินค้า ด้ามจับเหล็กหล่อ ราคา ด้ามจับอลูมิเนียม รหัสสินค้าด้ามจับอลูมิเนียม ราคา
RPG 10102501.1/237.50.7-103482,010.---
RPG 14143502501.40.9103582,410.-126933,920.-
RPG1818450375-1.9--126984,970.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723