THOR HAMMER

ตราสินค้า : THOR HAMMER หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

ค้อนหนังล้วน

Rawhide Mallets

02-112

MODEL ขนาดน้ำหนัก (ออนซ์)Dia. (นิ้ว)Dia. (มม)ยาว (นิ้ว)ยาว (มม)ราคา
02-110141.1/43210255900.-
02-112261.1/23810.3/42751,120.-
02-114381.3/444123051,300.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723