THOR HAMMER

ตราสินค้า : THOR HAMMER หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

ค้อนทองแดงข้าง-หนังข้าง

Copper Rawhide Hammer

03-208

MODEL ขนาดน้ำหนัก (ปอนด์)Dia. (นิ้ว)Dia. (มม)ยาว (นิ้ว)ยาว (มม)ราคา
03-208A7/81259230810.-
03-21011.1/21.1/43210.1/22701,120.-
03-21222.1/21.1/238123051,450.-
03-21433.1/21.3/444123051,820.-
03-21645.3/4250143552,600.-
03-222511.1/22.3/470369156,050.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723