BOSCH

ตราสินค้า : BOSCH หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า

ROTAK 32

ROTAK 34

MODEL กำลังมอเตอร์เส้นผ่าศุนย์กลางในการตัดกล่องเก็บหญ้าคราดหญ้าปรับความสูงในการตัดน้ำหนัก
ROTAK 321,200 วัตต์32 ซม.31 ลิตรมี20-60 มม.6.80 กก.
ROTAK 341,300 วัตต์34 ซม.40 ลิตรมี20-70 มม.10.50 กก.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723