TONE

ตราสินค้า : TONE หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

COMBINATION TOOL SET

K20

K60

K70

MODEL รายละเอียด
K20กล่องโลหะ+เครื่องมือช่าง 33ชิ้น
K60กล่องเครื่องมือ+เครื่องมือช่าง 40ชิ้น
K70กล่องพลาสติก+เครื่องมือช่าง 32ชิ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723