TONE

ตราสินค้า : TONE หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

TOOL CABIN SET

700SD

TC2000

TC3000

MODEL รายละเอียด
700SDกล่องโลหะ 2ชั้น+เครื่องมือช่าง 53ชิ้น
TC2000ชั้นใส่เครื่องมือพร้อมล้อเลื่อน+64ชิ้น
TC3000ชั้นใส่เครื่องมือพร้อมล้อเลื่อน+66ชิ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723