BOSCH

ตราสินค้า : BOSCH หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องสแกนผนัง

D-Tect 150 SV

GSM 100 M

MODEL วัสดุที่สามารถตรวจจับได้ความลึกในการสแกนความลึกสูงสุดในการสแกนความแม่นยำแบตเตอรี่ขนาด (กxยxส)น้ำหนัก
D-Tect 150 SVโลหะ,อโลหะ,ไม้,สายไฟ,ท่อพลาสติก150 มม.+/- 5 มม.4x1.5 โวลท์ (AA)120x220x97 มม.0.70 กก.
GSM 100 Mโลหะ,อโลหะ,สายไฟเหล็ก 10 ซม.,ทองแดง 8 ซม.,สายไฟ(มีกระแส) 5 ซม.100 มม85x200x32 มม.0.26 กก.
GSM 120โลหะ,อโลหะ,สายไฟเหล็ก 12 ซม.,ทองแดง 8 ซม.,ไม้ 3.8 ซม.,สายไฟ(มีกระแส) 5 ซม.,(ไม่ม120 มม.85x200x32 มม.0.27 กก.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723