PERMATEX
USA
ตราสินค้า : PERMATEX หมวดสินค้า : B CHEMICAL น้ำยาเคมี

น้ำยาทาปะเก็น ซุปเปอร์ 300

SUPER 300 FORM-A-GASKET SEALANT

80057

MODEL PART No.CONTAINER
8005783H1/4Pt.
8005883D1Pt.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723