KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

ลูกกลิ้งลาย ลายซ้าย

KE-2902001

MODEL Size.ราคา/ลูก
KE-2902001NO.16L210
KE-2902002NO.18L210
KE-2902003No.20L210
KE-2902004NO.22L210
KE-2902005NO.24L210
KE-2902006NO.30L210
KE-2902007NO.32L210
KE-2902008NO.40L210
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723