KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

ลูกกลิ้งลาย ลายตรง

KE-2901001

MODEL Size.ราคา/ลูก
KE-2901001NO.16F210
KE-2901002NO.18F210
KE-2901003NO.20F210
KE-2901004NO.22F210
KE-2901005NO.24F210
KE-2901006NO.30F210
KE-2901007NO.32F210
KE-2901008NO.40F210
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723