KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ดอกคว้านเตเปอร์

KE-2601001

MODEL Size.ราคา/อัน
KE-26010011/2"xแกน 1/4"134
KE-26010025/8"xแกน 1/4"185
KE-26010035/8"xแกน 1/4"185
KE-26010043/4"xแกน 1/2"214
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723