KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

คีมถ่างแหวน หนีบแหวน

KE-6901001

KE-6902001

KE-6903001

MODEL Art No.Size (mm.)A (mm.)B (mm.)C (mm.)D (mm.)E (องศา)แหวนล็อคราคา/อัน
KE-6901001S-025-5"12012565649652-91,240
KE-6902001S-026-5.1/2"140143809596510-401,200
KE-6903001S-027-5.1/2"140143809596520-551,260
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723