KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

คีมปากเฉียง มินิ ด้ามเขียว

HT-D04-4.1/2

HN-D04-4.1/2

HN-D14-4.1/2

HA-D04-5

MODEL Size (mm.)A (mm.)B (mm.)C (mm.)D (mm.)E (องศา)ลวดแข็งลวดอ่อนราคา/อัน
HT-D04-4.1/211010712.5506151.01.2830
HN-D04-4.1/211010813.5506151.01.2830
HN-D14-4.1/211511513.450615--830
HA-D04-512012024.5506450.51.0980
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723