BOLT - NUT

ตราสินค้า : BOLT - NUT หมวดสินค้า : C BOLT สกรู

สกรูมิลดำ เกรด 8.8 หัวแปดเหลี่ยม

HEXAGON HEAD BOLT GRADE 8.8

HEXAGON HEAD BOL

สกรูมิลดำ เกรด 8.8 หัวแปดเหลี่ยม
เอกสารประกอบรายละเอียดสินค้า

ภาพประกอบข้อมูลสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723