KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ฟันต๊าปแป๊ปไฟฟ้า 4 ชิ้น ใช้กับต๊าปไฟฟ้า REX

KE-1301001

MODEL Size.ราคา/ชุด
KE-13010011/2x3/42,600
KE-13010021"x1.1/2"2,600
KE-13010031.1/2"x2"2,600
KE-13010042.1/2"x3"2,600
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723