KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ลูกต๊าปกลม N.P.T

KE-1014001

MODEL วงขนาดราคา/ลูก
KE-10140011"1/8x27505
KE-10140021.5/16"1/4x18735
KE-10140031.1/2"3/8x18735
KE-10140042"1/2x14960
KE-10140052"3/4x14960
KE-10140063"1"x11.1/24,270
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723