KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ลูกต๊าปกลม N.S.

KE-1009001

MODEL วงขนาดราคา/ลูก
KE-10090011"3/16x36480
KE-10090021"7/32x26480
KE-10090031"7/32x32480
KE-10090041"1/4x24480
KE-10090051"9/32x32480
KE-10090061"5/16x20480
KE-10090071"3/8x18480
KE-10090081"3/8x28480
KE-10090091.1/2"7/16x24855
KE-10090101.1/2"1/2x24855
KE-10090111.1/2"9/16x20855
KE-10090121.1/2"5/8x16855
KE-10090131.1/2"11/16x16855
KE-10090141.1/2"3/4x18855
KE-10090152"7/8x121,600
KE-10090162"7/8x161,600
KE-10090172"7/8x181,600
KE-10090182"15/16x201,600
KE-10090192"1"x141,600
KE-10090202"1"x141,600
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723