KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ลูกต๊าปกลม BA

KE-1011001

MODEL วงขนาดราคา/ลูก
KE-10110011"NO.10 1.7x0.35465
KE-10110021"NO.9 1.9x0.39465
KE-10110031"NO.8 2.2x0.43465
KE-10110041"NO.7 2.5x0.48465
KE-10110051"NO.6 2.8x0.53465
KE-10110061"NO.5 3.2x0.59465
KE-10110071"NO.4 3.6x0.66465
KE-10110081"NO.3 4.1x0.73465
KE-10110091"NO.2 4.7x0.81465
KE-10110101"NO.1 5.3x0.90465
KE-10110111"NO.0 6.0x1.0465
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723