KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ลูกต๊าปกลม UNEF

KE-1006001

MODEL วงขนาดราคา/ลูก
KE-10060011"1/4x32480
KE-10060021"5/16x32480
KE-10060031"3/8x32480
KE-10060041.1/2"7/16x28855
KE-10060051.1/2"1/2x28855
KE-10060061.1/2"9/16x24855
KE-10060071.1/2"5/8x24855
KE-10060081.1/2"11/16x24855
KE-10060091.1/2"3/4x20855
KE-10060102"7/8x201,335
KE-10060112"1"x201,335
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723