KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ลูกต๊าปกลม BRASS

KE-1007001

MODEL วงขนาดราคา/ลูก
KE-10070011"1/4x26480
KE-10070021"5/16x26480
KE-10070031"3/8X26480
KE-10070041.1/2"7/16X26735
KE-10070051.1/2"1/2X26735
KE-10070061.1/2"9/16X26735
KE-10070071.1/2"5/8X26735
KE-10070081.1/2"3/4X26735
KE-10070092"7/8X261,335
KE-10070102"1"X261,335
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723