KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด NC 3 ตัวชุด

KE-0604001

MODEL Size.ราคา/ชุด
KE-06040011/4x20667
KE-06040025/16x18894
KE-06040033/8x161,087
KE-06040047/16x141,467
KE-06040051/2x131,708
KE-06040069/16x122,081
KE-06040075/8x112,801
KE-06040083/4x104,135
KE-06040097/8x95,736
KE-06040101"x88,404
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723