KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ดอกต๊าปเกลียวซ้าย NF 3 ตัวชุด

KE-0403001

MODEL Size.ราคา/ชุด
KE-04030011/4x20587
KE-04030025/16x24667
KE-04030033/8x24767
KE-04030047/16x201,200
KE-04030051/2x201,280
KE-04030069/16x181,534
KE-04030075/8x181,668
KE-04030083/4x162,000
KE-04030097/8x143,028
KE-04030101"x124,360
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723