KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ดอกต๊าปเกลียวซ้าย B.S.W. 3 ตัวชุด

KE-0402001

MODEL Size.ราคา/ชุด
KE-04020011/8x40434
KE-04020025/32x32467
KE-04020033/16x24507
KE-04020041/4x20587
KE-04020055/16x18667
KE-04020063/8x16767
KE-04020077/16x141,200
KE-04020081/2x121,280
KE-04020099/16x121,534
KE-04020105/8x111,668
KE-04020113/4x102,000
KE-04020127/8x93,028
KE-04020131"x84,360
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723