BOSCH

ตราสินค้า : BOSCH หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

แท่นตัดไฟเบอร์

GCO 2

GCO 2000

MODEL กำลังไฟความเร็วรอบขนาดใบขนาดแกนในน้ำหนัก
GCO 22,000 วัตต์3,500 รอบ/นาที355 มม. (14 นิ้ว)25.4 มม.14.60 กก.
GCO 20002,000 วัตต์3,500 รอบ/นาที355 มม. (14 นิ้ว)25.4 มม.17.00 กก.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723