3M

ตราสินค้า : 3M หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

เทปพันสายไฟ

TAPE

1710 เทปพันสายไฟ ขนาด 3/4 นิ้ว x 10 เมตร, สีดำ

1710 เทปพันสายไฟ ขนาด 3/4 นิ้ว x 10 เมตร, สีน้ำเงิน

1710 เทปพันสายไฟ ขนาด 3/4 นิ้ว x 10 เมตร, สีเขียว

1710 เทปพันสายไฟ ขนาด 3/4 นิ้ว x 10 เมตร, สีแดง

1710 เทปพันสายไฟ ขนาด 3/4 นิ้ว x 10 เมตร, สีขาว

1710 เทปพันสายไฟ ขนาด 3/4 นิ้ว x 10 เมตร, สีเหลือง

สก๊อตเบอร์ 790 เทปพันสายไฟ ขนาด 3/4 นิ้ว x 20 เมตร, สีดำ

สก๊อตเบอร์ ซุปเบอร์ 33+ เทปพันสายไฟ ขนาด 3/4 นิ้ว x 66 ฟุต (20 เมตร), สีดำ

สก๊อตเบอร์ 35 เทปพันสายไฟ ขนาด 3/4 นิ้ว x 66 ฟุต (20 เมตร), สีขาว

เทปพันสายไฟ Temflex Plus ขนาด 3/4 นิ้ว x 10 เมตร, สีดำ

สก๊อตเบอร์ 23 เทปพันไฟฟ้าแรงสูง/ เทปพันละลาย 3/4 นิ้ว x 30 ฟุต

เทปพันสายไฟ Temflex Plus ขนาด 3/4 นิ้ว x 10 เมตร, สีน้ำเงิน

เทปพันสายไฟ Temflex Plus ขนาด 3/4 นิ้ว x 10 เมตร, สีเขียว

เทปพันสายไฟ Temflex Plus ขนาด 3/4 นิ้ว x 10 เมตร, สีเหลือง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723