3M

ตราสินค้า : 3M หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

เทปอเนกประสงค์

Tape

เทปแรงยึดติดสูง V41 สีเทา หนา 1.1มิลลิเมตร

2214 เทปกระดาษกาวย่น ขนาด 18MM X 25M

2214 เทปกระดาษกาวย่น ขนาด 24MM X 25M

2214 เทปกระดาษกาวย่น ขนาด 48MM X 25M

2688 เทปกระดาษกาวเรียบ ขนาด 18MM X 18M

เทปกาวย่น 2214 36มมX25ม TARTAN

เทปกาวย่น 2565 12มม X 25หลา TARTAN

เทปกาวย่น 2565 18มม X 25หลา TARTAN

เทปกาวย่น 2565 36มม X 25หลา TARTAN

เทปกาวย่น 2899 18มม X 18ม เทปวาชิ สีฟ้า BCLABEL

เทปผ้า 1910C สีดำ 48มม X 10ม RELABEL

เทปผ้า 1910C สีเงิน 48มม X 10ม RELABEL

เทปผ้า 389 สีขาว 48มม x 10หลา

เทปผ้า 389 สีดำ 24มม x 10หลา

เทปผ้า 389 สีน้ำตาล 24มม x 10หลา

เทปผ้า 389 สีเขียว 24มม x 10หลา

เทปผ้า 389 สีเงิน 24มม x 10หลา

PB21 เนื้อเทปสีดำ 24มมx5ม (เทปหนา 1.0มม.) แกน 3

PW21 เนื้อเทปสีขาว 12มมx5ม (เทปหนา 1.0มม.) แกน 3

PW21 เนื้อเทปสีขาว 24มมx1ม (เทปหนา 1.0มม.) แกน 1

PW21 เนื้อเทปสีขาว 24มมx3ม (เทปหนา 1.0มม.) แกน 1

โฟมเทปสีขาว PW21 ขนาด 24mm x 5M

โฟมเทป-VHB B81 12มม x 5ม

โฟมเทป-VHB V30 เนื้อเทปสีขาว 12มมx6หลา (เทปหนา 0.64มม.)

โฟมเทปสีดำPB21 ขนาด 12mm x 5M

T76 เทปตีเส้นพื้นสีขาว, แดง

T76 เทปตีเส้นพื้นสีเหลือง

T76 เทปตีเส้นพื้นสีเหลือง, ดำ

เทปเยื่อกาว CT3749 12มม x 10ม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723