3M

ตราสินค้า : 3M หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

แผ่นขัดพื้น

Floor polish

แผ่นขัดพื้นรอบต่ำสีแดง 16

แผ่นขัดพื้นรอบต่ำสีแดง 18

แผ่นขัดพื้นรอบต่ำสีแดง 20

แผ่นขัดพื้นรอบต่ำสีขาว 16

แผ่นขัดพื้นรอบต่ำสีขาว 18

แผ่นขัดพื้นรอบต่ำสีขาว 20

แผ่นขัดพื้นรอบต่ำสีดำ 16

แผ่นขัดพื้นรอบต่ำสีดำ 18

แผ่นขัดพื้นรอบต่ำสีดำ 20

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723