BOSCH

ตราสินค้า : BOSCH หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องขัดกระดาษทราย ระบบสั่นสะเทือน

GSS 140 A

GSS 230

MODEL กำลังไฟความเร็วรอบอัตราการสั่นระยะการสั่นขนาดฐานรองกระดาษทรายน้ำหนัก
GSS 140 A180 วัตต์12,000 รอบ/นาที24,000 ครั้ง/นาที1.6 มม.113x105 มม.1.40 กก.
GSS 230190 วัตต์12,000 รอบ/นาที24,000 ครั้ง/นาที2.0 มม.92x182 มม.1.40 กก.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723