BOSCH

ตราสินค้า : BOSCH หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องตัดอเนกประสงค์

GOP 250 CE

MODEL กำลังไฟความเร็วรอบรัศมีการสั่นน้ำหนัก
GOP 250 CE1,100 วัตต์8,000-20,000 รอบ/นาที1.41.80 กก.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723