KOKEN

ตราสินค้า : KOKEN หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ลูกบ๊อกซ์ลมสั้นสีดำ 3/8'' 6P,12P (มิล)

Impact Sockets 13400M/13405M

13400M-060

MODEL ขนาด D 1 (MM)D 2 (MM)l (MM)L (MM)ราคา 6Pราคา 12P
13400M-0606MM.10.819532210.--
13400M-0707MM.12.019532210.--
13400M-0808MM.13.319632210.-210.-
13400M-0909MM.14.519732210.-210.-
13400M-10010MM.15.819732210.-210.-
13400M-11011MM.17.019832210.-210.-
13400M-12012MM.18.319932210.-210.-
13400M-13013MM.19.5221032235.-235.-
13400M-14014MM.20.8221032235.-235.-
13400M-15015MM.22.0221132235.-235.-
13400M-16016MM.23.3221132235.-235.-
13400M-17017MM.24.5221232235.-235.-
13400M-18018MM.25.8221232255.--
13400M-19019MM.27.0221232255.-255.-
13400M-20020MM.28.3221232255.--
13400M-21021MM.29.5221232265.--
13400M-22022MM.30.8221332265.--
13400M-23023MM.32.0221332265.--
13400M-24024MM.33.3221332290.--

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ลูกบ๊อกซ์ลมสั้นสีดำ 1/4'' 6P (มิล)
Impact Sockets 12400M
ลูกบ๊อกซ์ลมสั้นสีดำ 3/8'' 6P,12P (มิล)
Impact Sockets 13400M/13405M
ลูกบ๊อกซ์ลมสั้นสีดำ 1.1/2'' 6P 12P (มิล)
Impact Socket 17400M/14705M
ลูกบ๊อกซ์ลมสั้นสีดำ 6P,12P (มิล) 1''
Impact Sockets 18400M/18405Mบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723