KOKEN

ตราสินค้า : KOKEN หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ด้ามฟรี ด้ามเหล็กกลิ้งลาย 1''

Reversible Retchet 8749

8749-0800

MODEL ขนาด L (MM)L (inch)D (MM)T (MM)ราคา
8749-08001"80032"7061.45,035.-
8749-10001"100040"7061.45,500.-

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ด้ามฟรี ด้ามเหล็กกลิ้งลาย 3/8''
Reversible Ratchet 2749N
ด้ามฟรี ด้ามเหล็กกลิ้งลาย 1/2''
Reversible Retchet 4749N-BH
ด้ามฟรี ด้ามเหล็กกลิ้งลาย 3/4''
Reversible Ratchet 6749
ด้ามฟรี ด้ามเหล็กกลิ้งลาย 1''
Reversible Retchet 8749บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723