BOSCH

ตราสินค้า : BOSCH หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

GSC 2.8*

MODEL กำลังไฟอัตราช่วงชักเหล็กกล้าไม่เกิน 400 นิวตัน/มม.เหล็กกล้าไม่เกิน 600 นิวตัน/มม.เหล็กกล้าไม่เกิน 800 นิวตัน/มม.น้ำหนัก
GSC 2.8*500 วัตต์2,400 ครั้ง/นาที2.8 มม.2.2 มม.1.9 มม.2.70 กก.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723