LOCTITE

ตราสินค้า : LOCTITE หมวดสินค้า : B CHEMICAL น้ำยาเคมี

PST PIPE SEALANT 592

Product Number 592

Product Number 592

MODEL Item NumderPRODUCT DESCRIPTIONราคา
Product Number 59259231LOCTITE 592 PIPE SEALANT 50ML824
Product Number 59259241LOCTITE 592 PST 250ML3,901
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723