LOCTITE

ตราสินค้า : LOCTITE หมวดสินค้า : B CHEMICAL น้ำยาเคมี

STAINLESS STEEL PST 567

Product Number 567

Product Number 567

MODEL Item numberPRODUCT DESCRIPTIONราคา
Product Number 56722648LOCTITE 567 TB50MLEN930
Product Number 56756741LOCTITE 567 TB250MLEN3,901
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723