LOCTITE

ตราสินค้า : LOCTITE หมวดสินค้า : B CHEMICAL น้ำยาเคมี

GASKET MAKER 518

Product Number 518

Product Number 518

MODEL Item numberPRODUCT DESCRIPTIONราคา
Product Number 51851831LOCTITE 518 GSKT ELIM 50 ML824
Product Number 51830979LOCTITE 518 CR300 MLEN3,700
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723