LOCTITE

ตราสินค้า : LOCTITE หมวดสินค้า : B CHEMICAL น้ำยาเคมี

FLANGE SEALANT 515

Product Number 515

Product Number 515

MODEL Item numberPRODUCT DESCRIPTIONราคา
Product Number 51523408LOCTITE 515 CR300MLEN3,700
Product Number 51522645LOCTITE 515 TB 50 MLEN824
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723