LOCTITE

ตราสินค้า : LOCTITE หมวดสินค้า : B CHEMICAL น้ำยาเคมี

THREADLOCKER 262

Product Number 262

Product Number 262

MODEL PRODUCT DESCRIPTIONราคา
Product Number 262LOCTITE 262 Bo 50 Ml1,026
Product Number 262LOCTITE 262 BO 250 ML4,106
Product Number 262LOCTITE 262 BO 1 LT13,956
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723