F.S.K.

ตราสินค้า : F.S.K. หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ระดับน้ำตั้งเครื่องแบบสี่เหลี่ยม

Square Precision Level

100 x 100mm x 0.02mm/m

MODEL ราคา
100 x 100mm x 0.02mm/m18,500.-
150 x 150mm x 0.02mm/m21,700.-
200 x 200mm x 0.02mm/m26,300.-
250 x 250mm x 0.02mm/m31,300.-
300 x 300mm x 0.02mm/m48,500.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723