KOKEN

ตราสินค้า : KOKEN หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

บ๊อกซ์ข้ออ่อนสีขาว 3/8'' 6P,12P (มิล)

Universal Socket 3440M/3445M

3440M-080

MODEL ขนาด D 1 (MM)D 2 (MM)l (MM)L (MM)ราคา 6P/12P
3440M-0808MM.12.0197.347.0510.-
3440M-0909MM.13.3197.847.5510.-
3440M-10010MM.14.5198.848.5510.-
3440M-11011MM.15.8199.849.5510.-
3440M-12012MM.17.01910.350.0520.-
3440M-13013MM.18.31911.351.0520.-
3440M-14014MM.19.51911.351.0520.-
3440M-15015MM.20.81912.853.5530.-
3440M-16016MM.22.01912.853.5530.-
3440M-17017MM.23.31913.854.5530.-
3440M-18018MM.24.51913.854.5540.-
3440M-19019MM.25.81915.856.5540.-
3440M-21021MM.28.31916.856.5540.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723