KOKEN

ตราสินค้า : KOKEN หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ด้ามฟรีด้ามกลิ้งลาย 1/4''

Reversible Ratchet 2749N

2749N

MODEL Sq.DrD (MM)T (MM)H (MM)L (MM)ราคา
2749N1/4"251811125830
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723